EN

CPM – Строителство и Управление на Проекти

Размишлявате как да организирате следващата си строителна инвестиция? Как да разделите дейностите между изпълнителите и коя компания за управление на проекти да наемете?

CPM е най-новата услуга на ЕН И СИ Груп, даваща отговори на всички тези въпроси и повече. По-долу е списъкът на всички основни характеристики и ползи съпоставени с класическата роля на главен изпълнител и строителен мениджмънт.

 • Главен Изпълнител
 • Пълна прозрачност по условията на договорите за подизпълнение
 • Редуциране на строителния риск в сравнение с условията на традиционните договори за управление на проекти
 • Управленският екип от страна на ЕН И СИ Груп притежава профила и експертизата по строителни и процедурни въпроси
 • Възможност за директни плащания между Инвеститора и специализирания подизпълнител под супервизията на ЕН И СИ Груп
 • Цялостно редуциране на разходи за управление спрямо традиционните договори за строителен мениджмънт
 • До 10% по-ниски разходи за строителство спрямо стандартните строителни договори


Пишете ни! Ще се радвамe да разберем повече и да ви предоставим безплатна консултация!

Управление на проекти

Ние в ЕН И СИ Груп разбираме Управлението на Проекти като застраховка за постигане целите за строителни проекти. Думите са просто думи, ето защо завършените ни проекти и удовлетворените Възложители говорят сами по себе си за нивото на експертиза на ЕН И СИ Груп.

Бидейки изцяло отдадени на клиентите, ние прилагаме собствено разработен, доказан във времето модел „знай целта и я реализирай“ за изключителни и напълно проследими резултати.

Основните услуги включват:

 • Разработване задания на Възложителя и за проектиране
 • План за реализация
 • Финансов план – контрол на разходите, бюджетиране и парични потоци
 • Управление на проектирането
 • Обезпечаване и тръжни процедури
 • Срещи и доклади
 • Контрол на качеството
 • Управление на строителството
 • Управление на промените по договора
 • Планиране и мониторинг
 • Договорни искове и спорове
 • Администриране на документацията, съхранение и разпространение
 • Безопасност и здраве
 • Предаване и приемане на завършения проект


Пишете ни! Ще се радваме да разберем повече и да ви предоставим безплатна консултация!

Ремонтни и довършителни работи

Ние сме експерти в довършителните работи на офиси и офис сгради, хотели, сгради със сменено предназначение, обществени сгради. Солидното портфолио от завършени проекти еднозначно говорят за причината ЕН И СИ Груп да бъде предпочитан партньор.

 • Оглед и оценка на съществуващото състояние на сгради, документация и изисквания на Възложителя. Определяне на целите.
 • Съдействие на проектантския екип
 • Оценка на възможностите за оптимизация – технически и финансови
 • График за разрушителни и строителни дейности
 • Обезпечаване и доставки
 • Тръжни процедури за избор на подизпълнители
 • Безопасност и здраве
 • Управление на качеството
 • Управление и координация на строителните дейности
 • Финансов контрол, месечни плащания и промени
 • Координация
 • Екзекутивна документация


Пишете ни! Ще се радваме да разберем повече и да ви предоставим безплатна консултация!