EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя проджект мoниторинг при изграждането на проект CARGO PARTNER

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Мониторинг на проекта

• Водене на техническа документация

• Физически прогрес съгласно планирания цялостен график на обекта

• Разходи по проекта и финансов мониторинг

• Мониторинг на междинните етапи на проекта

• Следене на обстоятелства, водещи до отражения в графика/бюджета и реализиране на съответните корективни действия

• Съблюдение на качествения контрол на проекта

• Мониторинг на строителните договори

 

Други проекти