EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя проджект мениджмънт при изграждането на довършителните работи в офисните площи на ADVANCE BUSINESS CENTER.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

• Прогнозни разходи

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Оценка на оферти и препоръки за възлагане на поръчки

• Съдействие при сключване на договори

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

Други проекти