EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя проджект мениджмънт при изпълнението на довършителни работи в офис на “RENAULT-NISSAN” .

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Планиране на строителните процеси

• Анализ на стойността и изготвяне на строителен бюджет

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Изготвяне на задание за проектиране и възлагането му

• Провеждане на тръжни процедури

• Договориране с подизпълнители и проектантски сдружения

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Управление на проектирането

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

Други проекти