EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя проджект мениджмънт при изграждането на Сграда 4 от BUSINESS PARK COMPLEX “SOFIA ONE”.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

• Прогнозни разходи

• Управление на проектирането и оптимизация на проекта

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Изготвяне на тръжни документи, включващи техническа спецификация

• Координиране на процедурите за възлагане на поръчки

• Оценка на оферти и препоръки за възлагане на поръчки

• Съдействие при сключване на договори

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Координатор по безопасност и здраве

• Инженер по FIDIC

Други проекти