EN

ЕН И СИ ГРУП участва като проджект мениджър и главен изпълнител за изпълнението на довършителни работи, обзавеждане и оборудване на разширението на офиса на КОМВЪРС в България.

 

Нашите услуги включваха:

• Контрол и управление на проектирането

• Управление на проекта – в ролята си на единствен представител на Клиента, ЕН И СИ ГРУП ръководи всички процедури и процеси, свързани с проекта, състоящи се, но без да се ограничават в: предварително обследване; проучване за материали; тръжни процедури за всички работи; съдействие при набавянето на разрешителни и сертификати, необходими за изпълнението на проекта

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

 

Общата площ на разширението е 700 кв.м. и се състои от работни места, офиси, зали за срещи и зони за отдих.

Други проекти