EN

за нас

Несигурните времена изискват доверени партньори. Защо да изберете NEC Group?

NEC Group предлага услуги в сферата на строителството и управлението на проекти, фокусирани върху предлагането на сигурно и ефективно изпълнение на всеки проект. За своя 11-годишен опит на пазара сме завършили повече от 120 проекта, развивайки обстойна мрежа от удовлетворени клиенти и доверени партньори.

Екипът е гръбнакът на нашата компания и можем смело да се похвалим с практически нулево текучество на екипа. Нашите близо 30 специалиста носят знанието и опита от всички аспекти на завършените от нас проекти, позволяващи им да идентифицират рисковете, да предлагат и имплементират успешна рамка за осъществяване на всяка дейност, както и да реагират бързо и уместно на всички внезапни промени в първоначалното задание.

В своята дейност прилагаме комбинация от собствени подходи и практики , установени и усъвършенствани във времето и носещи ни успех. Удовлетворението на клиентите е в центъра на нашата дейност и не пестим усилия за да гарантираме, че консистентно надминаваме очакванията. Отделяме необходимото време на всеки един възложител, така че да разберем в цялост неговите нужди, с цел да изготвим най-оптималния план за постигане на заложените цели, отчитайки конкретиката на дадената ситуация. Държим на откритата комуникация, която ни позволява да сме ефективни в изпълнението на все по-сложни и трудно предвидими задания.

Успешните проекти за нас не се изчерпват с бюджети, графики и таблици. През всичките ни над 10 години на пазара консистентно надминаваме очакванията, като използваме натрупания ни опит за да изготвим уникално проектно предложение, отговарящо на конкретните специфики на всеки индивидуален възложител. Именно затова и ключовата наша ценност е това да сме ОТДАДЕНИ НА КЛИЕНТА.екип

Запознайте се с нашият екип: