EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя управление на проекта и строителството при изграждането на довършителните работи в общите части на Блок 4, разположен в луксозния жилищен комплекс “Garitage Park Sofia”.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Планиране на строителните процеси

• Анализ на стойността и изготвяне на строителен бюджет

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Провеждане на тръжни процедури

• Договориране с подизпълнители

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

• Координация на подизпълнители

Други проекти