EN

ЕН И СИ ГРУП предостави услуги по управление на проекта за интериорни довършителни работи и обзавеждане на първият обект от веригата сладкарници НЕДЕЛЯ в Букурещ, Румъния.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включваха:

• Управление на проекта – в ролята си на единствен представител на Клиента, ЕН И СИ ГРУП ръководи всички процедури и процеси, свързани с проекта, състоящи се, но без да се ограничават в: предварително обследване; проучване за материали; тръжни процедури за всички работи; съдействие при набавянето на разрешителни и сертификати, необходими за изпълнението на проекта

• Контрол на разходите и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Транспорт на оборудване и обзавеждане

• Управление на договори, искове и промени

Други проекти