EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя управление на строителството при изграждането на довършителни работи във втория офис на „SUM UP“ в BSR.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Планиране на строителните процеси

• Анализ на стойността и изготвяне на строителен бюджет

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Провеждане на тръжни процедури

• Договориране с подизпълнители

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

• Координатор по безопасност и здраве

 

IMG_4209
IMG_4177
IMG_4247
IMG_4231
IMG_4201
IMG_4267
IMG_4290
IMG_4311
IMG_4320
IMG_4335
IMG_4184

Други проекти