EN

ЕН И СИ ГРУП участва като главен изпълнител за изпълнението на реконструкция в следните обекти в търговски център “Park Center Sofia”, България.

 

магазин Sport Depot

детски център & ресторант Capela Play

магазин Contrabanda

 

Нашите услуги включваха:

• Преградни стени

• ОВК инсталация

• Електрическа инсталация и осветление

• Структурно окабеляване

• Пожароизвестителна и оповестителна система

• Връзка с BMS и програмиране

dsc04047
dsc04071
dsc04056
dsc04073

Други проекти