EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя проджект мениджмънт при изпълнението на довършителни работи в офис на „RENAULT-NISSAN“ .

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Планиране на строителните процеси

• Анализ на стойността и изготвяне на строителен бюджет

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Изготвяне на задание за проектиране и възлагането му

• Провеждане на тръжни процедури

• Договориране с подизпълнители и проектантски сдружения

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Управление на проектирането

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

4_IP_3D_115_R03__CAM04B_REV01
3_IP_3D_115_R03__CAM08_REV01_02
1_IP_3D_115_R03__CAM07_REV01_
2_IP_3D_115_R03__CAM09_REV01_03_
IP_3D_115_R03__CAM04_REV01
6_IP_3D_115_R03__CAM05_REV01_02
5_IP_3D_115_R03__CAM06_REV01
IP_3D_115_R03__CAM02_REV01

Други проекти