EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя управление на строителството при изграждането на сладкарница „НЕДЕЛЯ” в България Мол.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Прогнозни разходи

• Управление на проектирането и оптимизация на проекта

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Изготвяне на тръжни документи, включващи техническа спецификация

• Съдействие при сключване на договори

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

IMG_8446
IMG_8447
IMG_8463
IMG_8465
IMG_8466

Други проекти