EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя управление на строителството при изграждането на довършителни работи в офис на компанията „Financial Times“ в престижна офис сграда в центъра на София.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Планиране на строителните процеси

• Анализ на стойността и изготвяне на строителен бюджет

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Провеждане на тръжни процедури

• Договориране с подизпълнители

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

• Координатор по безопасност и здраве

 

1.3
9
27
1.4.1
1.6
IMG_3795
1.4
5
IMG_3740
IMG_3801
IMG_3841
11
IMG_3731
5
3
IMG_3672
IMG_3768

Други проекти