EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя управление на строителството при изграждането на довършителни работи в офис на компанията „EPAM“ в престижната офис сграда в комплекса на България Мол – Office Tower B.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Планиране на строителните процеси

• Анализ на стойността и изготвяне на строителен бюджет

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Провеждане на тръжни процедури

• Договориране с подизпълнители

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

• Координатор по безопасност и здраве

 

0
IMG_20200408_134143
IMG_20200408_131635
1.1
IMG_20200408_124755.1
3.0
IMG_20200408_133959.1
IMG_20200408_124554
IMG_20200408_134156

Други проекти