EN

ЕН И СИ ГРУП предостави услуги по управление на проекта по време на довършителните работи на новия офис на фирма КОМВЪРС в Москва, Русия.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включваха:

• Контрол и управление на проектирането

• Управление на проекта – в ролята си на единствен представител на Клиента, ЕН И СИ ГРУП ръководи всички процедури и процеси, свързани с проекта, състоящи се, но без да се ограничават в: предварително обследване; проучване за материали; тръжни процедури за всички работи; съдействие при набавянето на разрешителни и сертификати, необходими за изпълнението на проекта

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

comverse_russia_ (8)
comverse_russia_ (4)
comverse_russia_ (7)
comverse_russia_ (2)

Други проекти