EN

ЕН И СИ ГРУП предостави услуги по управление на проекта по време на разрушителните и възстановителни работи на стария офис на фирма КОМВЪРС в Лондон, Великобритания.

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включваха:

• Управление на проекта – в ролята си на единствен представител на Клиента, ЕН И СИ ГРУП ръководи всички процедури и процеси, свързани с проекта, състоящи се, но без да се ограничават в: предварително обследване; проучване за материали; тръжни процедури за всички работи; съдействие при набавянето на разрешителни и сертификати, необходими за изпълнението на проекта
• Контрол на разходите и потвърждение на актове и фактури
• Контрол на напредъка (относно количество и качество)
• Управление на договори, искове и промени

IMGP5965

Други проекти