EN

ЕН И СИ ГРУП предоставя проджект мениджмънт при изграждането на Сграда II от ADVANCE BUSINESS CENTER

 

Предоставените от ЕН И СИ ГРУП услуги, включват:

 

• Прогнозни разходи

• Управление на проектирането и оптимизация на проекта

• Изготвяне на стратегия за възлагане на поръчки

• Изготвяне на тръжни документи, включващи техническа спецификация

• Координиране на процедурите за възлагане на поръчки

• Оценка на оферти и препоръки за възлагане на поръчки

• Съдействие при сключване на договори

• Контрол на разходите за строителство и потвърждение на актове и фактури

• Контрол на строителството и управление на качеството

• Контрол на напредъка (относно количество и качество)

• Управление на договори, искове и промени

• Оценка и управление на риска

• Координатор по безопасност и здраве

 

1
853f0e7d8ad948c0d88ad14ad239f61e
c240b31d5aeceddc2e4be9c79a3eb842
2
04d8f2cb0faa9dcc183161a6c543a99b (1)
511c67ec43776beaf41dee67d358c345
5
3
4.2
9
7
IMG_E8607 - Copy
10

Други проекти