EN

за нас

ЕН И СИ ГРУП е компания, посветена на управлението, консултантските услуги и пълното обслужване на строително-инвестиционни проекти, съгласно нуждите на нашите Kлиенти, както и специфичните изисквания на всеки уникален проект.

През 2013 година към нашето семейство се присъедини компанията ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП, в изпълнение на изискванията на българското законодателство за строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти.

Съвместно ЕН И СИ ГРУП и ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП предлагат цялостен комплекс от услуги като проектиране и управление на проектирането, управление и контрол на проекти, инвеститорски контрол, строителен надзор в проектирането и строителството и координатор по безопасност и здраве.

 

Нашата мисия е да създадем по-голяма и силна компания с по-голям обхват и възможности за действие.

 

ЕН И СИ ГРУП предлага на своите клиенти инженерни и консултантски услуги по време на целия строителен процес.

ЕН И СИ ГРУП предоставя всички проектантски и консултантски услуги, необходими за разработването и реализирането на цялостни промишлени, инфраструктурни и проекти на сгради и съоръжения. В зависимост от изискванията ЕН И СИ ГРУП работи еднакво добре както за Възложителя на проекта, за Строителя така и за банката (когато има банково финансиране).

Ние предоставяме на нашите Клиенти инженер – консултантски услуги във всички фази на строително-инвестиционния проект съобразно принципите на ФИДИК (FIDIC- Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) и изискванията на българското законодателство.

партньори

  • ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ГРУП